Masalalar

Математика 5-sinf.

1.Raqamlari  yig’indisi  3 ga  teng  bo’lgan  barcha  to’rt  xonali sonlar  yig’indisini  toping.

2.398, 495,  375 sonlari berilgan.  Shunday  uch  xonali  son  topingki,    u  sonning  xona  birliklari  berilgan  sonlarning  har  birining  faqat  bitta xona birligiga  teng   bo’lsin.  Shunday  ifodalanadigan  barcha  sonlarni  toping.

 

 1. 1 dan 30 gacha bo’lgan natural  sonlarni ketma-ket yozib   12345678910111213…2930  soni hosil qilingan.  Necha xonali  son  hosil bo’ldi?  Shu  son yozuvidagi  16-xonada  qanday  raqam  turibdi?

 

4.Amallarni  bajaring:

(273013:13+427·27):10+116:4·50

 

5.Do’konda  380 kg  o’rik  bor.  Olxo’ri esa undan  55 kg  ortiq,  olma va  nok  esa  335 kg dan.Do’konda  hammasi  bo’lib qancha  meva  bor?

 

 

Математика 6-sinf

 1. Ushbu bir xil harflar  bir xil raqamlarni  ifodalaydi.  Shu  sonlarni  toping.
+ B
A A A A
A A A A
A A A A
B A A A A

 

2.To’rtta  sonning ko’paytmasi  23625 ga teng, ulardan uchtasi o’zaro teng  va  yig’indisi  45 ga  teng.  To’rttinchi  sonni  toping.

 

3.Uchta sonning yig’indisi  13,875 ga teng.  Agar  ularning birida  vergul  o’ng tomonga bir xona surilsa,  ikkinchi son,  ikki xona surilsa uchinchi  son  hosil  bo’ladi.  Shu  sonlarni  toping.

 

4.Bankka  qo’yilgan  1000 so’m  pul  2  yilda  400  so’m foyda  keltirsa,  4000 so’m  pul  5  yilda  qancha  foyda   keltiradi?

 

 1. 12 sm3=? dm3. 0,01 m3=? mm3. 50sm2=?m2

 

 

 

 

 

 

Математика 7-sinf

1.Tenglamani  yeching.

2·(0,2-0,02·(0,002+0,0002x))=0,3

 

2.Ifodaning  son  qiymatini  toping.

Bunda                   x=-3;                            y=1,5.

 

3.Ikki  kishida  280 so’m  pul  bor.  Birinchisi  o’z  pulining qismini,  ikkinchisi  esa   qismini  sarf  qilsa,  ular teng miqdorda pul sarflagan bo’ladi.  Ularning  har  birida  qanchadan   pul   bo’lgan?

 

 1. AB to’g’ri chiziq ajratgan birinchi  yarim  tekislikda  M  va  K  nuqtalarni,  ikkinchi yarimtekislikda  C  va  В  nuqtalarni  belgilang.  MCDK siniqchiziq  AB to’g’ri  chiziqni  necha  marta  kesibo‘tadi?

 

 1. x+2y=11 tenglamani natural  sonlarda  yeching.

 

 

Математика 8-sinf

1.Kasrni  qisqartiring.

2.Sodalashtiring:

 

3.ifodaning  qiymati  33 ga  bo’linishini   isbotlang.

 

 1. Elektro poyezd svetofor yonidan  5  sekundda,  uzunligi  150 m  bo’lgan  platform  yonidan  esa  15 sekundda o’tdi.  Elektropoyezdning uzunligi  va  uning  tezligi  qancha?

 

5.Burchak  bissektrisasining  ixtiyoriy nuqtasidan burchak  tomonlarigacha  bo’lgan  masofalar  o’zaro  teng  ekanligini   isbotlang.

 

 

7-sinf Математика

1.Algebraik ifodaning son qiymatini toping.

bunda   c=6

3.Teng yonli uchburchakda asos yon tomonning qismini tashkil etadi. Agar uchburchakning perimetri 22smga teng bo’lsa, uning tomonlari uzunligini toping?

4.Agar  MЄAB,   NЄAB,   AB=5  AM=2,2 va BN=3,6 bo’lsa MNni toping?

 1. Ikki to’g’ri chiziqning kesishishidan hosil bo’lgan burchaklardan biri ikkinchisidan 24?, 28?katta bo’lsa, bu burchaklarni toping?

6-sinf Математика

1) n ning qanday natural qiymatlarida (50+n) soni eng kam sondagi tub ko’paytuvchilarga ajrating

2) 2,4va 6 raqamlardan ularni takrorlamasdan barcha uch xonali sonlarni tuzing? Ularning EKUBni toping.

3)Buyumning narxi 3600 so’m edi. Buyum avval bu narxning qismiga qimmatlashdi. Ma’lum vaqt o’tgach, yangi narxning qismiga arzonlashdi.

Endi buyumning narxi necha so’m bo’lib qoldi.

4) a va b lar o’rniga shunday raqamlarni qo’yinki natijada 4a3b1 soni 9ga qoldiqsiz bo’linsin. Mumkin bo’lgan barcha yechimlarini toping.

5)Ifodaning qiymatiga teskari sonni toping?

85+85470:111+960:97-76=?

 

 

 

Математика 5-sinf.

1.Raqamlari  yig’indisi  3 ga  teng  bo’lgan  barcha  to’rt  xonali sonlar  yig’indisini  toping.

2.398, 495,  375 sonlari berilgan.  Shunday  uch  xonali  son  topingki,    u  sonning  xona  birliklari  berilgan  sonlarning  har  birining  faqat  bitta xona birligiga  teng   bo’lsin.  Shunday  ifodalanadigan  barcha  sonlarni  toping.

 

 1. 1 dan 30 gacha bo’lgan natural  sonlarni ketma-ket yozib   12345678910111213…2930  soni hosil qilingan.  Necha xonali  son  hosil bo’ldi?  Shu  son yozuvidagi  16-xonada  qanday  raqam  turibdi?

 

4.Amallarni  bajaring:

(273013:13+427·27):10+116:4·50

 

5.Do’konda  380 kg  o’rik  bor.  Olxo’ri esa undan  55 kg  ortiq,  olma va  nok  esa  335 kg dan.Do’konda  hammasi  bo’lib qancha  meva  bor?

Математика 8-sinf

 1. Uzunligi 84 sm bo’lgan kesma 3:4 nisbatda bo’lingan. Katta bo’lak kichik bo’lakdan qancha uzun?
 2. Teng yonli uchburchakning perimetri 18,5 sm ga teng. Agar asosi yon tomonidan 4 sm qisqa bo’lsa, uning tomonlarini toping.
 3. Teng yonli trapetsiyaning katta asosi 2,7 ga teng, yon tomoni 1 ga, ular orasidagi burchak 600 ga teng. Uning kichik asosini toping.
 4. Uchburchakning tomonlari 5,5,6 bo’lsa, katta tomoniga tushirilgan balandligi  topilsin.
 5. Teng yonli uchburchakning uchidagi burchagi  300 ga teng. Uning yon tomoniga  tushirilgan balandligi bilan asosi orasidagi burchakni toping.

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan